วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

กาแล็กซี [Galaxy] ?

ความหมาย : ระบบขนาดใหญ่ของดาวฤกษ์ ที่ประด้วย กลุ่มดาวฤกษ์ เนบิวลา ดาวเคราะห์ ดาวหาง อุกกาบาต อันเป็นบริวาร อีกทั้งรวมถึงฝุ่นผง

การเกิดของกาแล็กซี่ : สสารและเทห์ฟากฟ้าทั้งหมดที่เกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ "บิ๊กแบงค์" ไม่ได้กระจายออกสู๋อวกาศสม่ำเสมอ แต่ออกไปเป็นกลุ่มๆ

องค์ประกอบ : ดาวฤกษ์ [Stars] กระจุกดาว [Star Clusters] เนบิวลา [Nebula] หรือ หมอกเพลิง
รวมฝุ่นธุลีคอสมิก [Cosmic Dust] ก๊าซ และ พื้นที่ว่าง [Space]

กาแล็กซี่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน : 1.ส่วนใจกลาง [Nucleus] 2.จาน [Disk] 3.แขนของกาแล็กซี่
[Spiral Arms]

องค์ประกอบของใจกลาง : ดาวฤกษ์เป็นส่วนมากก๊าซและฝุ่นมีอยู่เล็กน้อย

องค์ประกอบของจาก : ดาวฤกษ์ ฝุ่น และ ก๊าซ *มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ*

องค์ประกอบของแขน : ฝุ่น และ ก๊าซ

ลักษณะและรูปร่าง : แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1.กาแล็กซีกลมรี หรือ กาแล็กซีรูปไข่  [Elliptical Galaxies] 2.กาแล็กซีแบบก้นหอย หรือ กาแล็กซี่แบบกังหัน [Spiral Galaxies] 3.กาแล็กซีแบบไร้รูปร่าง หรือ กาแล็กซีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ [Irregular Galaxies]

ทั้ง 3 ประเภทแบ่งออกเป็นกี่เปอร์เซ็น : กาล็กซี่รูปไข่ [17%] กาแล็กซี่แบบกังหัน [80%] กาแล็กซี่แบบไร้รูปร่าง [3%]


กาแล็กซีรูปไข่  [Elliptical Galaxies]

กาแล็กซี่แบบกังหัน [Spiral Galaxies]

กาแล็กซีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ [Irregular Galaxies]ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น